FNs luftforurensingkampanje “Breathe the Life” utvides

Et kort innblikk i noe av det som har skjedd i uken som gikk. 5 ting å vite om uken som gikk: 25.februar 2018.

Politikk i verden
30 dager våpenhvile i Syria.
FNs sikkerhetsråd vedtok i et forsinket møte lørdag 24 februar en 30 dagers våpenhvile ifølge Al JazeeraDette for å sikre at nødhjelp og medisinske evakueringer kan ta sted.

Helse og velvære
Verdens helseorganisasjon og FN skal utvide sin luftforurensing kampanje “Breathe the Life” ifølge Financial Times.

Miljø
Miljølover og politikk på bli bedre implementert rundt om i Europa ifølge  The European Environmental Bureau (EEB). Blant annet skriver EEB i en pressemelding at all plastisk må bli gjenbruksbar og mulig å resirkulere innen 2030 som ett av syv punkt som skal “hjelpe Europa med å skape et mer bærekraftig samfunn som er knyttet sine statsborgere”.

Likestilling
Det fremdeles en vei å gå for å oppnå likestilling ifølge UN Women rapporten “Turning Promises in to action: Gender equality in the 2030 agenda for sustainable development”. Likestilling mellom kjønnene er grunnleggende for å oppnå FNs bærekraftsmål skriver FN.no.


Norge
Normisjon nekter homofile å forkynne skriver NRK.

Tags:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.