Henrik Mathias Maal
Henrik Mathias Maal

Medlem i fredsutvalget i Changemaker

Hvordan Norge tjener penger på krig

Mens du leser denne teksten fortsetter en av verdens mest katastrofale kriger nederst på den arabiske halvøya. Og Norge tjener penger på det.

Krigen i Jemen har siden 2015 krevd tusenvis av menneskeliv og sendt millioner på flukt. I den samme perioden har Norge mangedoblet eksporten av militært materiell til de autoritære regimene som deltar i den Saudi-ledede koalisjonen mot opprørerne i Jemen.

Det er uholdbart at Norge eksporterer militært materiell til autoritære regimer som kontinuerlig bryter menneskerettigheter og som ikke skiller mellom sivile og militære mål i kampen om knekke det jemenittiske opprøret.

Det siste halvåret har organisasjoner som Changemaker, Redd Barna og flere partier presset stadig hardere for at eksporten skal stanses. Heldigvis har UD, etter en ny vurdering rundt juletider, endelig stoppet salg av våpen til De Arabiske Emiratene. Den 17. januar skulle utenrikskomitéen avgjøre hvordan den stiller seg til resten av eksporten til landene som kriger i Jemen.

Den politiske debatten rundt Norges forsvarseksport fremover bør være mye større enn dette. Intensjonen i regelverket som gjelder for den militære eksporten er at vi ikke skal eksportere til områder der det er krig, eller hvor det begås brudd på menneskerettigheter. Norge er viden kjent som et lite land med en stor fredsvilje, og anerkjennes internasjonalt i politiske og akademiske miljøer som et land som har mer innflytelse enn størrelsen skulle tilsi, nettopp på grunn av dette. Dette er et omdømme vi bør verne om.

Fredsviljen viker for realpolitikk
Norsk forsvarsindustri, og de som fatter politiske beslutninger omkring den, drives og påvirkes av prinsipper om sikkerhet, arbeidsplasser og teknologisk utvikling. Politikerne tenker at dersom vi selger flere våpen og kuler skaper vi flere arbeidsplasser, vi er bedre stilt til å ruste opp forsvaret og sivil industri nyter godt av den teknologiske kompetansen som utvikles i forsvarsindustrien.

Men fredsviljen må gang på gang vike for realpolitiske beslutninger. Det hjelper lite at Stortinget lager regelverk dersom intensjonen vris og vendes på slik at eksport som strider med Norges verdier blir mulig. Men flere høyt aktede politikere har i løpet av de siste hundre årene utfordret politikken, og argumentert for at modellen for norsk forsvarsindustri er uforenlig med Norges helhetlige internasjonale rolle. Slike politikere finnes det flere av på Stortinget i dag.

Disse politikerne trenger hjelp fra unge stemmer som din. Det er den yngre generasjonen som om få år vil sitte igjen med konsekvensene av den politikken som lages i dag.

Først og fremst bør du kreve at regjeringen snur i satsingen på Midtøsten som et spennende marked for norsk militær eksport. Dette kan du for eksempel gjøre ved å signere oppropet til Changemaker og Redd Barna om stanse all eksport av våpen til alle land som kriger i Jemen.

Din stemme kan gjøre en forskjell!

Del denne teksten !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Henrik Mathias Maal

Henrik Mathias Maal

Medlem i fredsutvalget i Changemaker

Før du stikker - vil du skrive neste innlegg om livsstil og samfunn?

Aldri skrevet og publisert før? Don´t worry vi hjelper deg!

Relaterte Tekster

Folkestyre, ikke vanstyre!

Makta skal ligge hos folket. Likevel prøver de blå, med støtte fra Arbeiderpartiet, å flytte makta vekk fra folk. Denne gangen er det kontrollen over

LES MER »

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

flyt frem

Meld deg på for siste nytt fra Flyt Frem; nye tekster, tips og mer, levert direkte til din inboks.

%d bloggers like this: