Barn separert fra foreldre ved grensekryssninger sør i USA

Et kort innblikk i noe av det som har skjedd i uken som gikk, 17. juni.

Verden

  • Italia ønsker en endring av asyl- og innvandringspolitikken i EU skriver NRK.
  • Nesten 2000 barn er separert fra sine foreldre ved grensekryssinger sør i USA i løpet av seks uker grunnet strengere politikk som forsøker å stoppe ulovlig immigrasjon skriver The Guardian.
  • Abort ble lovlig i Argentina torsdag 14.juni skriver TIME.
  • Tidligere og pågående menneskerettighetsbrudd og misbruk i Kashmir må bli adressert sier den den første FN rapporten menneskerettighetssituasjonen i Indisk-administrerte og Pakistan-administrerte Kashmir. Rapporten viser til menneskerettighetsbrudd på begge sider, ifølge en pressemelding fra FN.

Miljø
Luftforurensningen i New Delhi, India er på det verste nivået på fire år skriver The Economic Times. 

Helse og velvær
Omtrent én av tre voksne sliter med søvnen ukentlig ifølge Helsedirektoratet skriver forskning.no. Nesten 15 prosent har insomni, altså alvorlige og langvarige søvnproblemer.

Likestilling og identitet 

  • Kjønnsbasert vold er høy i Mongolia ifølge den første nasjonale spørreundersøkelse om kjønnsbasert vold i landet. “1 av 10 kvinner opplever ikke-partner seksuell vold før fylte 15 år, og 1 av 4 kvinner uavhengig av sin sosiale og økonomiske status er enig i at en mann kan slå sin kone dersom hun er utro, ifølge den nasjonale rapporten publisert torsdag”, skriver Devex. 

Norge

Gutter føler på kroppspress. NRK har i det siste satt søkelys på gutter og kroppspress. “Gutter har opplevd kroppspress ganske lenge, og stadig sterkere de siste 20 årene. Det henger sammen med et skifte i samfunnet. Det er mer reklame, og det øker for hvert år som går,” sier Hedda Hakvåg, seniorrådgiver i Reform – ressurssenter for menn til NRK.

Del denne teksten !

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

Følg oss på Twitter

Relaterte tekster

flyt frem

Meld deg på for siste nytt fra Flyt Frem; nye tekster, tips og mer, levert direkte til din inboks.

%d bloggers like this: