Dugnad for inkludering: Lytt til oss, vi har også en stemme

Unge på Tøyen fremmer uhørte stemmer fordi samfunnet må snakke med dem, ikke bare om dem. Spesielt dersom vi ønsker løsninger.

Krigen mot terror har bidratt til økt bevisstgjøring rundt rase, religion, kultur som ofte blir satt fokus på i debatter som relaterer seg til fare, redsel og frykt.

«Norges beste ressurs er ikke oljen, men det er menneskene»
 -Leo Ajkic

Vi har troen på tillitsbaserte tiltak som involverer unge og gir følelsen av trygghet. Det er inkluderende og tillitsbaserte metoder som vil gjøre oss trygge på hverandre. Å aktivisere lokalbefolkningen ved å skape arenaer for inkludering vil legge til rette for at samfunnet sammen kan skape den nødvendige tryggheten i hverdagen.

Snakk med, ikke bare om
Prosjektet Samarbeid for inkluderende dialog (SID) er etablert for å redusere sosial ekskludering av unge mennesker, følelsen av utenforskap og arbeid med å forhindre rekruttering til uønskede miljøer ved å skape dialog og bygge broer som fremmer de yngre stemmene.

Vi snakker direkte med de unge, ikke bare om dem. Plattformen vi har laget fremmer de unge uhørte stemmene. Medmenneskene vet best selv hva de faktiske utfordringene de møter på i hverdagen er. De har også løsninger, om samfunnet tar seg tid til å lytte.

Selv med utfordringer og drømmer som ikke har gått i oppfyllelse, gir vi ikke opp. Vi ønsker å hjelpe unge som kan fullføre sine egne og våre drømmer. Det handler i bunn og grunn ikke om deg eller meg, det handler om oss. Og hva vi kan få til sammen.

 

Alle har rett på frihet og egen sikkerhet. Samtidig må unge informeres om deres rettigheter og ansvar. En fin metode er å lytte til dem. Derfor er serien Uro viktig, som lytter til stemmene fra grasrota. SID prosjektet meldte seg på dugnadsarbeidet allerede i 2014, først å fremst for å bekjempe utenforskap i egne rekker. Alle har et ansvar i å bekjempe utenforskap i egne rekker.

Det finnes mye uro der ute som relaterer seg til situasjoner som ikke alltid gjenspeiler virkeligheten. Å fremme riktige og viktige stemmer som primærkilde forteller oss mye om virkeligheten. 

Det er ikke profitt fra oljen som vil holde oss sammen, men norske verdier som raushet, likeverd og medmenneskelighet. Disse verdiene er verdt å kjempe for.

Mennesker med en væremåte som skiller seg ut fra majoritetsbefolkningen blir fort sett på som annerledes eller som en del av «de andre». Ukjente subkulturer og omgivelser med innflytelse av kultur, religion eller etnisitet kan virke fjernt fra hva som er sosialt akseptert av storsamfunnet, og er ikke alltid lett å ta innover seg. Slike grupperinger har en tendens til å bli oppfattet som unorsk. Derfor er det viktig med prosjekter som SID og serier som Uro som bidrar til å fremme disse viktige stemmene også.

«Vi gjør vårt beste, men hva gjør du?»

Vår fortid var preget av stereotyper og antagelser om ukultur, radikalisering og kriminalitet. Før SID var det få som snakket med oss om hvordan vi hadde det, hvilke utfordringer vi møtte på i hverdagen, hvilke drømmer vi hadde for fremtiden og hvilke løsninger vi kunne bidra positivt med. Selv om ting har endret seg, så finnes det flere unge i samfunnet vårt i dag som går igjennom det samme som vi gjorde. Ikke alle takler utfordringene.

Løsninger som kan øke inkludering og fellesskap 

Vi har også løsninger: Reduser diskriminering i arbeidslivet. Ikke la klesplagg hindre personer i deres utdanningsvalg. Skap inkluderende arenaer som er tilgjengelige for alle uavhengig av økonomisk situasjon. 

Tilgjengeliggjør aktiviteter og sport for å skape gode og sunne miljø for unge som fører til gode vennskap og troen på seg selv. Dette vil bidra til å gi mestringsfølelsen tilbake og samtidig bekjempe hatet.

Det er viktig å kunne være en del av arbeidsmarkedet og kunne ta høyere utdanning. Dette kan føre til at flere føler at de kan bidra til fellesskap. En slik inkludering er viktig, spesielt når vi ikke alltid vet hvem som prøver å skade samfunnet vårt. Det vi vet er hva som skal til for å bekjempe utenforskap i lokalsamfunnet. Nå ønsker vi å hjelpe ungdommer som trenger vår hjelp. Unge som føler seg utenfor, urettferdig behandlet eller som er i ferd med å miste skoleplassen.

En ung person vil aldri bli bevisstgjort på egne rettigheter, lover og regler om ikke vi lærer dem lovverket gjennom å snakke om og rundt egne opplevelser. Bevisstgjøringen, forståelsen og videreføring av lovverket er fundamentalt for å kunne opprettholde ro og orden i samfunnet. Derfor er det viktig å fremme menneskerettigheter og demokratiske prinsipper som sørger for at loven følges. Minst mulig påminnelse av annerledeshet vil fremme loven og styrke norsk identitet. Loven kan da også bidra til sosial samhørighet.

Humane involveringer i forebyggingsfeltet bidrar til forståelsen av samhold og øker samtidig følelsen av trygghet og sikkerhet. Drastiske metoder og fysiske grep kan virke mot sin hensikt. I verstefall kan drastiske metoder virke mot sin hensikt.

Sammen kan vi skape et mer inkluderende og positivt samfunn som lar et mangfold av mennesker bidra med det de kan, i stedet for å ekskludere basert på fremmedfrykt og diskriminering.

Se SID prosjektet i siste episode av serien Uro på NRK eller besøk Interkulturelt Museum (IKM).

ARRANGEMENT: LYTT TIL OSS VI HAR OGSÅ EN STEMME
Torsdag 28.februar.2019 kl 18:00-20:00 på Interkulturelt Museum i Oslo med filmvisning og dialog. 

 

En annen versjon av denne teksten ble først publisert i Dagsavisen. Teksten her er publisert i samarbeid og tillatelse av tekstforfatterne. 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.