Ashwi Mire

Ashwi Mire

Ashwi Mire

Artikler av Ashwi Mire

Mustafa Hasan og hvorfor det er så viktig å snakke om saken hans

Prinsippet om barnets beste skal veie tungt i det norske lovverket. Likevel sendes personer som har oppholdt seg i Norge i flere år ut av landet i det de bli myndige på grunn av innvandringsregulerende hensyn. Mustafa Hasan er en av disse, og den 28. desember sendes han tilbake til et hjemland han ikke kjenner etter 13 år i Norge.

Et hav av informasjon: følelsen av å drukne i alt det vi leser, deler og ser

Den teknologiske og media fylte hverdagen, påvirker oss langt mer enn det vi kanskje tenker at den gjør. Det har trolig ikke vært like enkelt å ha innsyn og få tilgang til informasjon til en hel verden, som det er nå. Vi eksponeres og kastes ut i bølger av informasjon hele tiden. Og til tider kjennes kan det føles ut som vi nærmest sett drukner i alt det vi leser, deler og ser. Teknologien, masse og sosiale mediene rundt oss og bruken av det er nærmest sett i daglig utvikling, noe som også gjør at våre livene endres i takt med det. Gjennom en skjerm kobles vi til en hel verden, hele tiden på godt og vondt.
Alle artiklene er lastet
Ingen flere artikler å laste

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.