Bjarne Bjørnevik

Bjarne Bjørnevik

Bjarne Bjørnevik

Artikler av Bjarne Bjørnevik

Wabi-sabi i ein perfekt tidsalder

Vi lever i ein kultur som jagar etter det perfekte. Viss du set av ein dag i livet til å vandre gjennom ein norsk by, vil ein stor del av det visuelle inntrykket ditt – forutan keisam arkitektur og middelmåtig byplanlegging – for ein stor del vere prega av reklameplakatane som ber bod om at dette er eit produkt du lyt kjøpe for å vere nøgd med deg sjølv, lovar deg ny ungdom, eller røper at vegen til varig lykke i livet går gjennom ein smalare midje.

Fem bøker som kaster lys over tiden vi lever i

Vi som lever ved begynnelsen av det 21. århundre befinner oss i en stadig malstrøm av informasjon og inntrykk. Mens informasjon, kunnskap og nyheter i tidligere tider gjerne gikk fra munn til munn og dermed beveget seg relativt sakte, har det såkalte informasjonssamfunnet, som er drevet av grensesprengende teknologi og nye kommunikasjonsformer, skapt en helt ny hverdag, hvor mennesket kontinuerlig blir utsatt for og formet av inntrykkene vi får via nettavisene vi leser, de sosiale mediene vi kommuniserer med og appene som gjør hverdagen vår enklere.
Alle artiklene er lastet
Ingen flere artikler å laste

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.