Ellen Mangen

Ellen Mangen

Ellen Mangen

Artikler av Ellen Mangen

Skal Norge fase ut olja først?

For at vi skal nå klimamålene våre er vi nødt til å fase ut olje, kull og gass til fordel for fornybar energi. Mange land har tjent seg rike på olje, og er i større eller mindre grad avhengig av inntektene det gir til landet. Men hvem skal fase ut olje først, dersom ingen har lyst?

Hvordan bør arkitekturen se ut, og hvem skal den være for?

I løpet av de siste få ukene har “Arkitekturoppgjøret Norge” markert seg tydelig på sosiale medier. Personene bak kontoen på Instagram tar et oppgjør med det de mener er en problematisk trend innen arkitektur, og spesielt den modernistiske stilen. Hvorfor bygges det grå, kjedelige blokker når man kan være mer kreativ og gjøre ting annerledes?

Kan en omstrukturering av økonomien redde klimaet?

Koronapandemien har vært en skikkelig utfordring for økonomien, både i Norge og i resten av verden. Økonomi og klimagassutslipp henger tett sammen, og mye tyder på at utslippene vil øke når økonomien bedrer seg. Er det mulig å få fart på økonomien igjen, uten at det går på bekostning av klimaet?

Det evige plastproblemet: hvordan forhindre at plast havner på avveie?

De siste årene har vi blitt mer bevisste når det gjelder klimaendringer og miljøproblemer. De fleste vet at problemet med plast i havet er enormt, og at all plasten som havner i havet etter hvert brytes ned til mikroplast, noe som er ekstremt skadelig for livet i havet. Men hvorfor er det egentlig sånn, hvor stort er problemet og hva kan vi gjøre med det?
Plakat med bilde av Jorda og teksten "One World", med himmelen som bakgrunn.

Klimahysteriet

Skribent: Ellen Mangen På bare én måned har Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» fått over 170 000 medlemmer. Denne gruppa «jobber for en felles sak», nemlig…
Bildet er tatt av bdcbethebest via pixabay

Forbrukersamfunnet

Skribent Ellen Mangen Norge er i dag et samfunn som gradvis handler mer og mer om forbruk. De fleste av oss har friheten til å…
Alle artiklene er lastet
Ingen flere artikler å laste

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.