Gunhild Gjøsund Kleppen

Gunhild Gjøsund Kleppen

Gunhild Gjøsund Kleppen

Jeg er juniorrådgiverne for barnekonsvensjonen i ungdommens rettighetsorgan (uro). Er 16 år og bor i Trondheim.

Artikler av Gunhild Gjøsund Kleppen

Alle artiklene er lastet
Ingen flere artikler å laste

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.