Isak Bradley

Isak Bradley

Isak Bradley

Artikler av Isak Bradley

Verdig helsetilbud for Transpersoner, Nå!

Å være trans er ikke en psykisk lidelse, Transpersoner trenger ikke å bli møtt som noen psykisk syke personer, som trenger å utredes. Vi må endre synet på transfolk i samfunnet og ha et fagfolk som definerer dette etter individuelle perspektiver, fremfor det bildet som er dannet. Transpersoner trenger et verdig offentlig behandlingstilbud.. Nok er nok.
Alle artiklene er lastet
Ingen flere artikler å laste

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.