Natalie Harehjeld

Natalie Harehjeld

Natalie Harehjeld

Artikler av Natalie Harehjeld

Feminisme, whisky og faste håndtrykk

Ja, jeg er feminist og nei, jeg hater ikke menn. Feminisme handler for meg om politisk, økonomisk, sosial og personlig likestilling av alle kjønn. Det er ikke en konkurranse mellom den binære kjønningen, kvinner mot menn. Det handler om like muligheter for alle, uavhengig av kjønn. Rent historisk er det jo ikke til å legge skjul på at kvinner har kommet i andre rekke i forhold til menn på veldig mange områder, slik er det til dels fortsatt.

Vi må snakke mer om seksuelle overgrep

Vi må snakke om temaet mer, vi må snakke om det høyt, vi må snakke om det ofte, vi må snakke om seksuelle overgrep. Vi må snakke om hele spekteret, fra «mindre alvorlige» seksuelle overgrep til de svært alvorlige. Alle aldre, alle kjønn og innenfor alle former for relasjoner.
Alle artiklene er lastet
Ingen flere artikler å laste

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.