Bærekraft

Bokanbefaling: The Earth is hiring!

“The new way to Live, Lead, Earn and Give for Millennials and anyone who gives a sh*t. What is ‘genius’? Is it reserved for some? Or can every single person and thing on earth tap into it?, ” ifølge Peta Kelly`s (https://petakelly.com/pk-about/) nye bok.

Lunger i brann: Amazon står fortsatt i flammer

2020 ligger an til å bli et rekordår for brannene i Amazonas. De lokale myndighetens tiltak og de internasjonale bistandsmidlene strekker ikke til. Brasil er samtidig svært hardt rammet av coronapandemien og røyken fra brannene øker faren for alvorlige komplikasjoner for de smittede.

Skal Norge fase ut olja først?

For at vi skal nå klimamålene våre er vi nødt til å fase ut olje, kull og gass til fordel for fornybar energi. Mange land har tjent seg rike på olje, og er i større eller mindre grad avhengig av inntektene det gir til landet. Men hvem skal fase ut olje først, dersom ingen har lyst?

Hva er elektronisk-avfall, og hvorfor er dette en av nåtidens største miljøutfordring?

Problematikken rundt elektronisk avfall, er et like stort, hvis ikke større problem, enn mulighetene ved avfallshåndtering av plast. Elektronisk avfall er direkte knyttet til vårt overforbruk av jordas ressurser ved at vi produserer mer enn hva som er naturlig å produsere. Dette er noe vi kan gjøre noe med, men kan kun gjennomføres med en felles klimahandling for avfallshåndtering før, under og etter produksjon og transport.

Hvordan bør arkitekturen se ut, og hvem skal den være for?

I løpet av de siste få ukene har “Arkitekturoppgjøret Norge” markert seg tydelig på sosiale medier. Personene bak kontoen på Instagram tar et oppgjør med det de mener er en problematisk trend innen arkitektur, og spesielt den modernistiske stilen. Hvorfor bygges det grå, kjedelige blokker når man kan være mer kreativ og gjøre ting annerledes?
Photo by Seth Doyle on Unsplash

Klimakur 2030

Skribent: Ida Sandbråten Fredag 31. januar overrakte Miljødirektoratet Klimakur 2030 til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Et over 1 000 sider langt dokument, som…
All articles loaded
No more articles to load

CATEGORIES YOU MAY LIKE

Trending

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.