Digital vold er like alvorlig som fysisk vold

Share

Sosiale medier og internett gir muligheter, og vi kan komme i kontakt med alle verdenshjørner med ett tastetrykk. Nettet gjør det mulig å samarbeide uavhengig av geografisk plassering, og enten en bor i Tokyo eller i Oslo, så kan en være til stede der samtalen skjer. Dette er veldig positivt for samarbeid og utvikling på tvers, men den enorme globaliseringen skaper også en arena for folk med dårlige intensjoner.

Digital vold påvirker flest jenter

Barn og unge er mest sårbare i møte med digital vold, og det er altfor mange eksempler på folk som har utnyttet seg på grunn av hvor tilgjengelige kontoene deres på sosiale medier er.

Jenter har det ofte aller verst, og den digitale volden påvirker jenters hverdag, selvtillit og selvfølelse. Å ta plass og bruke stemmen er mye mer krevende for jenter, og det kan også være farlig.

Digital vold kan være alt fra destruktive kommentarer, trusler, trakassering, spredning av nakenbilder og utpressing, til forfølgelse og digital «stalking». Ifølge rapporten Plan International lanserte i høst om jenters sikkerhet på sosiale medier, sier jenter helt ned til 10-års alderen at de ofte opplever stygge kommentarer på sosiale medier. Nettet kjenner ingen alder, noe som gjør den store tilgjengeligheten barn har til nettet til et økende problem. Ikke bare for det sosiale livet deres, men også for den psykiske og fysiske helsa.

Det usynlige problemet

Jeg er ikke overrasket over hvor stort omfanget av dette problemet er. Som en jente på 16 år har jeg selv blitt utsatt for og sett andre som har blitt utsatt for trakassering og stygge kommentarer på nett.

Selv om vi vet at det skjer, gjøres det lite for å stanse det. Det er for lite snakk om hva unge faktisk kan gjøre for å unngå digital vold, og langt mindre om det vi skal gjøre når det har skjedd noe.

Digital vold er på mange måter et usynlig problem fordi det skjer gjennom skjermen. Fordi volden ikke skjer fysisk på gata, kan det for mange være vanskelig å forstå at dette faktisk er like skadelig, både på kort og lang sikt.

Rapporteringsplattformer er noe som skal hjelpe oss å håndtere digital vold, men de fungerer ikke alltid like bra. Tanken bak det er veldig god, men sakene som sendes inn blir ikke tatt på alvor. Politiet sin tjeneste for rapportering av digital vold skal være en trygg havn å komme til, men altfor mange saker som sendes inn, henlegges oftere enn saker som rapporteres til politiet i felt som Mia Landsem har gått mye ut på.

Halvparten, om ikke mer av lovbruddene som finner sted, skjer på nett. Det er derfor helt nødvendig at politiet tar enkeltsaker om digital vold mer seriøst. Dette gjelder også lovverk, som også burde være like streng og like godt håndhevet som i den fysiske verden. Særlig med tanke på at den digitale hverdagen har kommet for å bli. Politiet og andre rapporteringstjenester må bidra mer til å verne om unges, og spesielt jenters, trygghet på nett.

16 dager med aktivisme

25. november var det FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot jenter, og i sammenheng med denne dagen starter også “16 days of activism”.  Det er en kampanje som går over 16 dager for avskaffelse og bevissthet rundt vold mot kvinner på nettet startet av UN women. Kunnskapen denne kampanjen viderefører er veldig viktig i kampen for å avskaffe vold på nett for alle.

Det som skjer på nett, er så komplekst at det kan virke umulig å stoppe enkeltpersoner som utøver digital vold. Nye brukere og nye nettsider vil bli opprettet i samme øyeblikk en annen blir lagt ned, så jeg tror ikke vi kan ikke stoppe problemet ved å stoppe enkeltpersoner. Det vi trenger er en felles holdningsendring verden over om hvordan digital vold påvirker og ødelegger, samt mer lærdom og informasjon om hva som skjer etter du har blitt offer for vold på nett.

Vi unge må ha trygghet i form av å vite hva vi skal gjøre når vi opplever digital vold, hvordan vi skal rapportere det, vite at saker tas alvorlig og at politiet gjør noe med det.

Digital vold er vold, og vi er nødt til å snakke mye mer om det og de dystre konsekvensene det fører til. Det er den eneste måten ting kan bli bedre.

Share

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.

MER FRA Innsikt, Likestilling, Norge, Samfunn