Greta Høvring

Kulturanalytiker med undering og kritisk blikk på ideer og tendenser i samfunnet.