Elfi Thrane Bemelmanns

Elfi Thrane Bemelmanns

Elfi Thrane Bemelmanns

Artikler av Elfi Thrane Bemelmanns

I’m Tired of: fill in the blank.

Hvordan skal vi gjøre verden bedre? Et steg av gangen? Ved at alle gjør litt? The I´m Tired Project gir rom for å sette ord på hva man selv opplever som en start på et oppgjør med diskriminering, stereoetyper og mikroaggresjoner.
Alle artiklene er lastet
Ingen flere artikler å laste

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.