En aksjon for barns frihet og barndom

Årets Tv-aksjon bidrar til barns frihet, til at barn skal få lov til å være barn uansett hvor de lever i verden. Tv-aksjonen 2021 går til Plan International Norge og deres kamp for å bekjempe barneekteskap i 5 utvalgte land; Malawi, Mali, Niger, Bangladesh og Nepal. Gi for alle mulighetene det skaper. Gi for et verdig barneliv. Gi for […]

Bruk stemmeretten: Like muligheter for alle er viktig for Sosialistisk Ungdom

For Flyt Frem er det viktig å spre informasjon om valget, hvorfor det er viktig at unge mennesker bruker stemmeretten, og hva som er de viktigste sakene for de ulike politiske partiene. Vi har derfor gitt ungdomspartiene til alle partier som er representert i nasjonalforsamlingen i dag, muligheten til å skrive om nettopp dette i

Kullet ut av Krakóws gater

Endelig kan det meldes om en gladnyhet på miljøfronten fra den europeiske miljøsinken Polen. 1. september i år ble det innført forbud mot all brenning av fossilt brensel i Kraków.

Lokalvalget 2019: Kort oppsummert

Det er nå tre uker siden man gikk til valgurnene for å bestemme hvem som skulle styre kommuner og fylker i det ganske land. Men hva ble egentlig valgresultatene? Hvem ble de store vinnerne og taperne? De endelige resultatene ble som vist i tabellen under.

Til alle en-dags aktivister: Black Lives Matter er ikke en trend

Vi mennesker fungerer på en rar måte. Når noe blusser opp i media, og blir stort, har vi en tendens til å engasjere oss sånn akkurat passe, til å medregnes som oppdaterte og samfunnsengasjerte. Når faktum er at, de fleste av oss, sånn ellers er litt småredde for å poste mye på SoMe, om diverse tematikker som opptar oss.

Skal Norge fase ut olja først?

For at vi skal nå klimamålene våre er vi nødt til å fase ut olje, kull og gass til fordel for fornybar energi. Mange land har tjent seg rike på olje, og er i større eller mindre grad avhengig av inntektene det gir til landet. Men hvem skal fase ut olje først, dersom ingen har lyst?