Tora Systad Tyssen

Tora Systad Tyssen

Tora Systad Tyssen

Artikler av Tora Systad Tyssen

Difor protesterer palestinarane

Sidan langfredag har israelske soldatar skote og drepe 124 ubevæpna palestinske demonstrantar som deltek i ”den store returmarsjen” på Gaza. For å forstå kvifor palestinarane likevel hald fram med å marsjere mot grensegjerdet mellom Gaza og Israel, må vi 70 år attende i tid.
Alle artiklene er lastet
Ingen flere artikler å laste

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.