Hvordan hadde hverdagen din vært hvis du ikke vokste opp i Norge?

Forestill deg hvor annerledes livet ditt hadde vært hvis du ikke fikk gå på barneskolen. Forestill deg hvor tøff hverdagen din hadde vært om du måtte bære fram et barn, når du selv var et barn. Forestill deg hvor vondt det ville vært å bli tvunget til seksuell omgang med en eldre mann. Du, jeg […]

Til alle en-dags aktivister: Black Lives Matter er ikke en trend

Vi mennesker fungerer på en rar måte. Når noe blusser opp i media, og blir stort, har vi en tendens til å engasjere oss sånn akkurat passe, til å medregnes som oppdaterte og samfunnsengasjerte. Når faktum er at, de fleste av oss, sånn ellers er litt småredde for å poste mye på SoMe, om diverse tematikker som opptar oss.

Hva er elektronisk-avfall, og hvorfor er dette en av nåtidens største miljøutfordring?

Problematikken rundt elektronisk avfall, er et like stort, hvis ikke større problem, enn mulighetene ved avfallshåndtering av plast. Elektronisk avfall er direkte knyttet til vårt overforbruk av jordas ressurser ved at vi produserer mer enn hva som er naturlig å produsere. Dette er noe vi kan gjøre noe med, men kan kun gjennomføres med en felles klimahandling for avfallshåndtering før, under og etter produksjon og transport.

Hva er det som skjer i Jerusalem? #SheikJarrah

Langlesning: Jeg blir kvalm av hvordan mediedekningen svikter igjen og igjen. Når sannheten ikke blir tatt frem i lyset har jeg en plikt ovenfor mine medmennesker i Palestina til å være den stemmen som mediene feiler i å videreformidle.

Kriser forsterker ulikhet – også mellom kjønn

Koronakrise, klimakrise og naturkrise – det virker som vi er omgitt av kriser. Et av fellestrekkene med disse tre ‘brødrene’ er at de alle bidrar til økt ulikhet. Ja, vi står også i en ulikhetskrise. Ulikhet som innebærer økonomiske forskjeller, mulighet til å påvirke samfunnet en lever i, bestemme over egen hverdag, sosialt sikkerhetsnett, tilgang til mat eller trygghet. Dette har også en kjønnsdimensjon.