Ane Opsahl Magnussen

Ane Opsahl Magnussen

Ane Opsahl Magnussen

Tematisk redaktør for Idenitet & Likestilling. Interessert i likestilling og miljø. Liker ikke urettferdighet.

Artikler av Ane Opsahl Magnussen

Kvinnen som viste barn og unge over hele verden at de kunne være seg selv: skaperen av mummidalen Tove Jansson

Tove Janssons fortellinger om Mummitrollet og hans venner har rørt mange generasjoner rundt om i verden. Selv vokste jeg opp med 90-tallsserien og har latt meg fascinere av Mummidalens mange vesener. Jeg tror at historien om mummitrollet vekker mange følelser både hos barn og voksne. Selv om karakterene i Mummidalen er veldig gjenkjennbare, er det kanskje ikke like mange som er kjent med historien Tove Jansson.

Danmark innfører samtykkelov – er Norge neste?

Både Danmark og Sverige har innført en samtykkelov, som innebærer at alle parter må gi klart samtykke til sex. I Norge stiller fortsatt den norske loven krav om bevis av vold, trusler ellet at personen var bevisstløs eller sov. Det betyr at ikke all voldtekt kan straffes som voldtekt etter norsk lov.

Stor seier for LHBTQ+ bevegelsen i USA

Høyesteretten i USA slår fast at en sentral borgerettighetslov også skal beskytte lesbiske, homofile og transpersoner mot diskriminering på arbeidsmarkedet. Dette er en stor seier for LHBTQ+-rettighetene i USA.
Alle artiklene er lastet
Ingen flere artikler å laste

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.