Ensomhet: Det vi ikke snakker om, men kanskje føler på allikevel.

Share

Terapivakten (1) definerer ensomhet som en følelse av savn etter ønsket kontakt med andre. Eventuelt at den kontakten du har med andre ikke gir deg nok sosial  anerkjennelse (1).

Man trenger ikke å være alene for å være ensom. I dette tilfellet gjelder det gamle ordtaket; «det er ikke kvantitet det kommer an på, men kvalitet» (1). Som betyr at det er ikke om å gjøre å ha flest mulig personer rundt seg, men å ha de beste personene i ditt nærvær (1).

Dette mener helseminister Høie om saken:

Ensomhet er en viktig årsak til tapt livskvalitet og for tidlig død. Han mener at vi må ta dette mer på alvor. Å være ensom gir større fare for psykiske helseutfordringer, og har påvirkning på den somatiske helsen; som hjerte- og karsykdommer, diabetes og andre livsstilsykdommer. Det har sammenheng med at personene ofte er mindre aktive og har en mer usunn livsstil (2).

Nyere forskning fra SSB og Nova peker på at mangel på vennskap først og fremst rammer dem som trenger det aller mest. Dette gjelder personer med dårlig helse, lav utdanning, ingen jobb og lite nettverk (2).

Medisinen mot ensomhet er å skape møteplasser hevder regjeringen

Regjeringen kom ut med en folkehelsemelding i 2015 som skulle ha fokus på å forebygge ensomhet (3).

Høyre/Frp-regjeringen ønsker å arbeide sammen med frivillige organisasjoner som Røde Kors, Turistforeningen, Frivillighet Norge og LNU Barne- og ungdomsorganisasjonene for å få til dette (2).

Høie adresserer :Ensomhet løses ved at mennesker møtes og blir kjent. Alle har et ansvar for å se oss rundt om det er ensomme mennesker i vår nærhet “(2).

Forsterker eller lindrer sosiale medier ensomhetsfølelsen?

I sosiale medier kan man komme i kontakt med gamle kjente. Man kan holde kontakt med de som man ikke ser så ofte og også bli med i grupper med folk som har samme interesser som enn selv. Det legges ut ulike arrangement om alt fra strikking til høytlesning og konserter av alle slag. Man kan anse sosiale medier som en sosial døråpner.

På den andre siden så har folk en tendens til å bruke sosiale medier  som en kanal for å vise frem livet fra kun en side, og det er det positive. Man gir ett inntrykk av at man er super lykkelig når det kanskje ikke er sånn i realiteten.  Dette er med på å skape ett falsk bilde av realiteten.

Det kan for den som sitter alene  få seg til å føle seg ytterligere ensom. For fakta er at livet er  ikke spennende hele tiden. Men det er jo ikke det de fleste av oss velger å dele  på sosiale medier heller. En kompis ertet meg en gang og sa at tidslinjen min var som en “reklamekampanje for livet mitt”. Men gjør vi ikke alle det?

Jeg tror vi må anerkjenne begge sider av sosiale medier, de kan være like mye sosiale døråpnere for oss, men de kan også stenge igjen muligheten til å kjenne på ett fellesskap.

Vi må ikke glemme at tidslinjen på sosiale medier ikke alltid reflektere det som ligger i kulissene. Og selv om det kan tilsynelatende se ut som at livet til alle andre er super bra så kan det tenkes at det ikke er sånn.

Om du føler deg ensom kan du ta kontakt med:

___________________________________________________________________________

Kilder:

Terapivakten: https://terapivakten.no/2018/07/19/hvordan-takle-ensomhet/

Høie: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/ndgWm/ensomhet-er-like-farlig-som-aa-roeyke

Share

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.

MER FRA Din Flyt, Livsstil, Samfunn