Kvinnelige forskere tar miljøutfordringen på alvor

Share

Fabian Dattner gikk sammen med tre ledene kvinner innen konservasjonsfeltet for å kick-stare programmet. Sammen utviklet de et digital pensum med mål å gi andre kvinnelige forskere en bedre forståelse for klima utfordringene generasjonen vår møter. Samtidig bygges selvtillit til å skape og finne løsningene.

Det er et banebrytende initiativ med fokus på ledelse, strategi og forskning med kvinnen i hovedrollen.

 Båt med folk i Antarktis

Målet er økt påvirkningskraft for kvinner innenfor miljøforskning. I 2016 samlet de 76 kvinner fra hele verden for å undergå et ett-års langt program for å utvikle ledelse og strategi egenskaper ved å bruke forskning til å styrke påvirkningen.

Kilde: The Homeward Bound

Over de neste ti årene ønsker de å etablere et global samfunn som består av 1,000 kvinner med forskningsbakgrunn. De støtter dem i ledelsesroller, i å påvirke politikk og avgjørelser innen feltet, danne ett nettverk hvor de jobber for endring på hver sin måte, med et felles mål og visjon.

Følg dem på reisen gjennom deres hjemmeside og eller instagram @homewardboundprojects

Neste opptaksrunde for 2020 åpner i slutten av 2018 – kanskje er du med på neste ekspedisjon?

Share

Din stemme er viktig! Her kan du formidle kunnskap og ytre dine synspunkter.

MER FRA Bærekraft, Innsikt, Likestilling, Miljø